تصفیه آب خانگی باید چه مشخصاتی داشته باشد

این مطلب دراین تاریخ ارسال شده است شنبه, ۲۸ آذر, ۱۳۹۴ در ساعت ۱۲:۲۵ ب.ظ

معیارهای غیر سرطان زا در تصفیه آب

nice water دستگاه تصفیه آب خانگی نایس واتر

برای معیارهای غیر سرطان زا در تصفیه آب،اطلاعات حاصل از مواجهه انسان یا حیوان با عوامل سمی مورد بازبینی قرار گرفت و محاسبات به منظور تعیین مقادیری از ترکیب که هیچ اثر مخربی در انسان ایجاد نکند،سوق داده شد.سپس با توجه به نوع و قابلیت اطمینان اطلاعات،یک ضریب اطمینان در نظر گرفته شد.گستره این ضریب از ۱۰ (جایی که اطلاعات مواجهه مزمن سمی انسانی بسیاری در دسترس بوده) تا ۱۰۰۰(جایی که اطلاعات مواجهه سمیتی مزمن محدودی در دسترس است)،متغیر است.
آکادمی ملی علوم در تصفیه آب بر اساس این چنین سطوح و تخمین هایی با محاسبه ی مقدار جذب روزانه قابل قبول ترکیب،کسر مواد دریافت شده از آب آشامیدنی تصفیه آب (نسبت به غذا،هوا و دیگر منابع) را بدون ایجاد هیچ اثر مخرب در انسان پیشنهاد می نماید.
استفاده از دستگاه تصفیه آب میتواند کمک بزرگی در پیشگیری انواع بیماریها داشته باشد .

ترجمه دکتر محمدرضا مسعودی نژاد
منبع : تصفیه آب ایلیا گستر–www.xinode.org

 No comments yet.

Leave a comment